Elämä

Mukana hallituksen kärkihankkeessa

 

Seuraa meitä facebookissa

ENSIAPU ITSEMURHAVAARASSA OLEVALLE - ELÄMÄ

 

”Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle –ELÄMÄ” on Utsjoen kunnan hallinnoima hanke, joka on saanut rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hanke on osa hallituksen kärkihanketta "Edistetään terveyttä ja vähennetään eriarvoisuutta".

 

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä itsemurhia kouluttamalla eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille yhteisöjen jäsenille ensiaputaitoja itsemurhavaarassa olevan auttamiseksi.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneita:

 

 

Itsemurhaa edeltää usein tukala olotila, josta ihminen ei näe enää muuta ulospääsyä. Ihminen voi hautoa itsemurhaa pitkän aikaa. Itsemurhariskiä kasvattavat suuret elämänmullistukset kuten avioero tai läheisen kuolema. Myös rahallisten vaikeuksien, seksuaalisen väkivallan ja pitkäaikaisten sairauksien on huomattu kasvattavan itsemurhariskiä. Itsemurha-aikeet voi usein ennakoida. Alkoholi liittyy usein itsemurhayrityksiin.

wikipedia

Taustaa

 

Itsemurhat koskettavat suurta joukkoa ihmisiä. Suomessa kuolee itsemurhaan lähes 800 ihmistä vuosittain, enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa.

http://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_tie_001_fi.html].

 

Itsemurha-ajatusten kanssa yksin painivan ihmisen tiedetään olevan suurentuneessa riskissä tehdä itsemurha. Sen vuoksi niistä puhuminen vähentää itsemurhariskiä. Puheeksi ottaminen voi olla kuitenkin vaikeaa, niin ihmiselle, joilla näitä ajatuksia on kuin myös auttajalle ja lähimmäiselle.

 

Koulutus

 

”Ensiapua itsemurhavaarassa olevalle-koulutus” on intensiivinen moniammatillinen koulutus, joka kestää kaksi päivää (16 h). Koulutuksessa opitaan kuinka kohdata ihmisiä, jotka ovat epävarmoja siitä haluavatko enää elää.

Koulutuksenn kehittäjä on kanadalainen LivingWorks [https://www.livingworks.net/]. Menetelmä on käytössä useissa maissa. Norjassa VIVAT organisaatio [https://vivatselvmordsforebygging.net/]

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka voivat kohdata itsemurhavaarassa olevia ihmisiä – sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, seurakuntien työntekijät, poliisit, ensihoitajat, vapaaehtoiset auttajat, työsuojelu, opettajat ja muut koulujen työntekijät sekä kaikki yli 18-vuotiaat halukkaat, riippumatta aikaisemmasta koulutustaustasta tai kokemuksesta mielenterveystyöstä. Norjassa monet ammattijoukot ovat hyväksyneet koulutuksen täydennyskoulutukseksi/ammatilliseksi jatkokoulutukseksi.

 

 

Koulutuksen sisältö

 

Ensiapukoulutus koostuu luennoista, elokuvista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Koulutuksessa vahvistetaan osaamista, itsevarmuutta ja rohkeutta ottaa puheeksi itsemurha-ajatukset ja auttaa ihmistä löytämään muu ratkaisu elämäntilanteeseensa kuin itsensä surmaaminen.

 

 

 

Koulutuksessa oppii

 

  • Löytämään ja tunnistamaan ne ihmiset, jotka kamppailevat itsemurha-ajatusten kanssa ja voivat olla itsemurhavaarassa
  • kysymään suoraan itsetuhoisuudesta ja itsemurha-ajatuksista
  • auttamaan itsemurhavaarassa olevaa henkilöä ja puhumaan vaikeista asioista
  • tekemään ja toteuttamaan itsemurhavaarassa olevan kanssa suunnitelman, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenki
  • mistä apua on saatavilla paikallisesti hätätilanteessa